Кухненска аспирация

Професионална кухненска аспирация за заведения. Производство на аспирационни чадъри - стенни, островни, тип "шапка", смукателно-нагнетателни. Кухненско оборудване. Ресторантско оборудване. Неутрално оборудване.

A1001
Цена: 605.00 лв.
Описание:

Професионална кухненска аспирация за заведения. Производство на аспирационни чадъри - стенни, островни, тип "шапка", смукателно-нагнетателни. Кухненско оборудване. Ресторантско оборудване. Неутрално оборудване.

A3001
Описание:

Професионална кухненска аспирация за заведения. Производство на аспирационни чадъри - стенни, островни, тип "шапка", смукателно-нагнетателни. Кухненско оборудване. Ресторантско оборудване. Неутрално оборудване.

A2001
Описание:

Професионална кухненска аспирация за заведения. Производство на аспирационни чадъри - стенни, островни, тип "шапка", смукателно-нагнетателни. Кухненско оборудване. Ресторантско оборудване. Неутрално оборудване.

A4001
Описание:

Професионална кухненска аспирация за заведения. Производство на аспирационни чадъри - стенни, островни, тип "шапка", смукателно-нагнетателни. Кухненско оборудване. Ресторантско оборудване. Неутрално оборудване.

А6000
Описание:

Професионална кухненска аспирация за заведения. Производство на аспирационни чадъри - стенни, островни, тип "шапка", смукателно-нагнетателни. Кухненско оборудване. Ресторантско оборудване. Неутрално оборудване.

А5000
Описание:

Професионална кухненска аспирация за заведения. Производство на аспирационни чадъри - стенни, островни, тип "шапка", смукателно-нагнетателни. Кухненско оборудване. Ресторантско оборудване. Неутрално оборудване.

А4000
Описание:

Професионална кухненска аспирация за заведения. Производство на аспирационни чадъри - стенни, островни, тип "шапка", смукателно-нагнетателни. Кухненско оборудване. Ресторантско оборудване. Неутрално оборудване.

Design by ArtsLogic.