Детайли за индустрията

SKU: PR10

Производство на метални изделия, детайли, стандартни и нестандартни метални профили и планки - от различни видове стомани, предназначени за индустрията.

По чертеж и размери на клиента.
Design by ArtsLogic.