Внедрени стандарти БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001

С цел да задоволим високите изисквания на нашите клиенти, въведохме система за управление на качеството БДС EN ISO 9001- международни стандарти, представляващи ръководство за разработване и внедряване на ефективна система за управление на качеството.

Въведохме БДС EN ISO 14001- система за управление на околната среда, защото "ВАВ-1991" ЕООД е "зелено" настроена компания и приема отговорно опасностите, които са породени от изменението на климата. Следвайки стратегията си за развитие, фирмата се стреми да постига икономическо развитие, като същевременно опазва и подобрява околната среда, за да може да задоволява нуждите ни както сега, така и за в бъдеще.